CSF type safety filters

CSF type safety filters

CSF-600 – Filtr bezpieczeństwa

Filtr bezpieczeństwa znajdują zastosowanie w przypadku systemu mielenia strumieniowego w układzie zamkniętym jako dodatkowe zabezpieczenie przed wydostaniem się produktu z filtra głównego. Jako dodatkowy filtr w przypadku uszkodzenia np: jednego z wkładów filtracyjnych głównego filtra przekazuje natychmiastową informacje o wzroście ciśnienia pomiędzy swoją stefą czystą a brudną. W konsekwencji użytkownik całego systemu dostanie informację o wystąpieniu sytuacji awaryjnej.

Key benefits:

do dodania
Skip to content