Wielokanałowy analizator cząstek w zawiesinach i cieczach – wydajna pomoc

Narzędzie służące do analizy cząstek w zawiesinach i cieczach musi charakteryzować się łatwością w konfiguracji programowania oraz zapewniać jak najbardziej szczegółowe dane. Stworzony przez Comex wielokanałowy analizator cząstek CMWA spełnia nie tylko te wymagania.

Wielokanałowy system pomiaru składu ziarnowego CMWA składa się z trzech głównych części: układu pobierającego zawiesinę, układu buforowego do przechowywania zawiesiny oraz komputera umieszczonego w dyspozytorni.

Działanie analizatora oparte jest na zasadzie dyfrakcji laserowej. Dzięki zastosowaniu specjalnego modelu rozkładu statystycznego możliwe jest dokonanie pomiaru nawet przy dużej koncentracji cząstek. Pomiar może być prowadzony także wprost z większości linii produkcyjnych. Materiał pobierany jest przy pomocy specjalnych układów próbkujących zawiesiny np. z rurociągu, w którym transportowany jest materiał.

Do zmiany kanałów pomiarowych zastosowano system zaworów pneumatycznych. Przełącza on kanały w dowolnej kombinacji, okresowo i priorytetowo. Każde pobieranie porcji zawiesiny do pomiaru następuje poprzez specjalnie do tego celu przewidziany próbnik, zainstalowany na rurociągu lub przelewie.

Jak działa wielokanałowy analizator cząstek w zawiesinach i cieczach?

Układ pomiarowy analizatora CMWA składa się z elementów przedstawionych na poniższym rysunku. Głównym elementem pomiarowym jest celka pomiarowa 10, przez którą przesyłana jest wiązka promieni laserowych ulegających zróżnicowanej dyfrakcji w zależności od wielkości ziaren. Celka pomiarowa zasilana jest przez pompę 11, mieszaniną wody i mierzonego materiału ze zbiornika głównego 12.

Nad zbiornikiem 12 znajdują się zbiorniki pośrednie 13a, 13b, 13c i 13d, służące do przetrzymywania próbek materiału, pobranych w dowolnym czasie i z dowolnego punktu pomiarowego. Każdy zbiornik pośredni zasilany jest przez indywidualny próbnik 14a, 14b i 14c umieszczony na rurociągu (tak jak opisano to w punkcie 1.2). Zbiornik 14d jest zapasowy i służy do pomiaru ręcznego w razie potrzeby analizy próbki niezależnie od układu hydrocyklonów. W przypadku pomiaru ręcznego, należy wlać do zbiornika 14d wstępnie wymieszaną próbkę i dopełnić wodą do poziomu zaznaczonego na bocznej ściance zbiornika.

System pomiarowy oparty jest na źródle promieni laserowych 15 oraz detektorów 16 produkowanych przez firmę Malvern. Pomiar przebiega w następujący sposób. Zawiesina materiału w rurociągu (przykładowo a) zostaje pobrana przez wcześniej opisany próbnik 14a. Przy każdym poborze porcji 25 ml zawiesiny, zostaje ona przesłana do zbiornika pośredniego 13a. Zbiornik ten (podobnie jak pozostałe) wykonany jest ze specjalnego szkła, dzięki czemu masz możliwość dodatkowego obserwowania procesu napełniania w czasie pomiaru.

Po pobraniu np. 10 próbek zbiornik zostaje dopełniony do maksymalnego poziomu, czyli ok. 2,5 l pojemności. Wówczas w zbiorniku pośrednim uruchamiany jest układ mieszania mechanicznego w celu ujednorodnienia całej zawiesiny ze względu na koncentrację i skład ziarnowy. W ten sam sposób pobrane mogą być pozostałe próbki z innych rurociągów i oczekiwać na analizę w poszczególnych zbiornikach pośrednich 13b i 13c. Gdy układ analizy jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru składu ziarnowego, pod zbiornikiem 13a otwiera się mały zawór kulowy, który zaczyna opróżniać zawartość zbiornika poprzez próbnik strugi 17. Służy on do odseparowania końcowej porcji zawiesiny, która będzie w zbiorniku 12 poddana ostatecznej analizie składu ziarnowego. Próbnik ten przedstawiony jest dokładniej na rys 5.

W pierwszej fazie zawiesina ze zbiornika pośredniego przepływa elastycznym wężykiem 21 do wylotu 22. W wybranym przez układ sterowania momencie, siłownik 23 przesuwa na krótki czas wężyk elastyczny do pozycji pozwalającej na pobranie malej ilości strugi do głównego zbiornika 12. W zależności od koncentracji materiału pobrane mogą zostać dowolne ilości porcji zawiesiny wypływającej z wężyka 21. Dzięki temu ilość części stałej materiału będzie odpowiednia do pomiaru w dyfraktometrze laserowym. Po skończonym pomiarze, otwierają się zarówno duży zawór kulowy pod głównym zbiornikiem 12 jak i pod zbiornikiem pośrednim 13a, w celu opróżnienia układu pomiarowego z zawiesiny. Wówczas włącza się system dysz z czystą wodą, w obu zbiornikach, co służy usunięciu resztek zawiesiny z poprzedniego cyklu pomiarowego i przygotowania do kolejnego cyklu (np. pomiaru z następnego zbiornika pośredniego 13b).

Wybierz system:

Wielokanałowy analizator CMWA – kluczowe korzyści

Opracowany przez Comex analizator cząstek w zawiesinach i cieczach jest wysoce przemyślanym narzędziem. Zastosowane do jego opracowania technologie współgrają ze sobą, zapewniając satysfakcję z codziennego użytkowania naszego rozwiązania. Przekonaj się, jakie korzyści niesie wybór wielokanałowego analizatora CMWA.

Niezależne pobranie próbek

Układ pomiarowy pozwala na pobranie 3 niezależnych próbek materiału z dowolnymi opóźnieniami czasowymi. Oznacza to, że masz możliwość dokładnego pobrania na rurociągach hydrocyklonów w takim momencie, w którym badana zawiesina pojawiła się w wybranych obszarach rurociągu. Przykładowo, nadawa może być pobrana w momencie 0 s, przelew z opóźnieniem 10 s, a wylew z opóźnieniem 15 s.

Przejrzyste zestawienie wyników pomiaru

Aby ułatwić Ci zapoznanie się z wynikami pomiaru składu ziarnowego, są one zestawiane są w przejrzystej formie tabelarycznej krzywych składu ziarnowego. Dodatkowo, nasz analizator pozwala na wyliczenie wychodów przy użyciu dowolnej metody.

Wygoda w dostępności danych

Wszystkie dane z pomiarów składu ziarnowego wraz z wychodami, mogą być eksportowane w formacie XL lub Word i zapisywane na lokalnym dysku lub serwerze. Dostęp do wyników jest więc prosty i wygodny – zarówno dla Ciebie, jak i dla wszystkich pracowników Twojego zespołu.

Bogate możliwości programowania

Proponowany przez nas system pomiarowy jest bardzo elastyczny. Masz bowiem możliwość dowolnego ustawienia najważniejszych parametrów związanych z pomiarami i wpływających na ich dokładność. Programować możesz:

  • dowolne i niezależne ustawienia czasu, w którym wszystkie próbki maja zastać pobrane,
  • automatyczne ustawienia pobierania próbek w określonym cyklu,
  • dowolne ustawienie kolejności pobierania i analizowania poszczególnych próbek,
  • możliwość prezentacji wyników w formie tabelarycznej i jako krzywe składu ziarnowego,
  • wyliczanie wychodów po przeprowadzeniu kompletnego pomiaru,
  • eksportowanie danych na lokalny dysk lub dowolny serwer,
  • wprowadzenie dowolnych zmian w sposobie pomiarów oraz prezentacji wyników, w zależności od Twoich potrzeb czy wymagań.

Masz pytania?

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji o optycznym systemie sortowania Comex, prosimy o kontakt:

Marcin Jarosz

Formularz kontaktowy

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
24 - 1 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki
Skip to content