Firma MARAT Sp. z o.o została wybrana dostawcą w związku z zapytaniem ofertowym nr Nr 1/H2020/X-Mine na dostawę Materiałów do budowy Pilotażowych Jednostek Sortujących (dwa zestawy) na potrzeby realizacji projektu pn. „Real-Time Mineral X-Ray Analysis for Efficient and Sustainable Mining” realizowanego w ramach Horyzont 2020 współfinansowanego ze środków European Commision, umowa o dofinansowanie projekt nr 730270.

Skip to content