System mieląco-separujący – pomocna symulacja procesu

Bardzo popularna metoda rozdrabniania materiałów wymaga częstej optymalizacji, przy założeniu zróżnicowania produkowanego proszku i jego jakości. Jest wiele zmiennych wpływających na końcowy efekt: poziom wypełnienia młyna, rozmiar mielników, stosunek ilości materiału do ilości mielników, prędkość obrotowa, temperatura oraz ilość i częstość dozowanych chemikaliów wspomagających mielenie lub jakość końcową proszku. Wszystkie one znacznie odbiegać mogą od optymalnych warunków.

W układach zamkniętych dochodzi także do spadku sprawności, która jest wynikiem zbyt dużej obecności drobnych ziaren w komorze mielenia, zamiast w gotowym produkcie. Warunki przemysłowe w znacznym stopniu ograniczają eksperymenty konieczne do przeprowadzenia optymalizacji. Coraz częściej przeprowadza się symulację procesu w instalacjach pilotażowych czy laboratoriach.

Zastosowanie mikroinstalacji pilotażowych pozwala na pełny zakres parametryzacji procesu, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów R&D. Co więcej, cały zasób danych można z powodzeniem skalować do rozmiarów przemysłowych.

Jak działa system mieląco-separujący?

Do wspomnianych powyżej małych systemów Comex posiada trzy grupy produktów:

System mieląco-separujący oparty na młynie kulowym i separatorze – BMX-400
System mieląco-separujący oparty na młynie strumieniowym i separatorze – JMX-50
System separacji aerodynamicznej ACX-50

Każda z grup reprezentuje inny rodzaj zastosowania. Pierwsze dwie grupy to systemy rozdrabniania, w których zastosowano różne urządzenia mielące. Zaletą owych systemów jest fakt, iż próby laboratoryjne można przeprowadzać z bardzo małą ilością materiału. Są to systemy kompaktowe i mogą pracować w niewielkich pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych. Do ich pracy wymagane jest standardowe zasilanie jednofazowe 230 V oraz niewielka ilość sprężonego powietrza. W przypadku braku zasilania sprężonym powietrzem możliwe jest zainstalowanie małej sprężarki laboratoryjnej, również zasilanej jednofazowo przez standardową instalację. Wydajność układów jest bardzo mała (od kilku do kilkunastu kg/h).

Dodatkowo, w celu umożliwienia pracy układu w różnych temperaturach otoczenia system BMX wyposażony jest w nagrzewnicę elektryczną, która pozwala na uzyskanie temperatury mielenia w zakresie 20–150°C. Jest to bardzo ważny element optymalizacji, ze względu na to, że większość układów mielenia w skali przemysłowej pracuje w zdecydowanie wyższych temperaturach niż temperatura pokojowa. Własności materiału mogą ulegać dużym zmianom podczas wahań temperatury pracy młyna.

W systemie młyna strumieniowego JMX-50 zastosowano system kontroli przepływu na podstawie pomiaru podciśnienia komory mielącej. Daje to możliwość stabilnej kontroli przepływu strumienia powietrza, co niejednokrotnie ma istotny wpływ na podział ziarnowy w separatorze zainstalowanym w górnej części.

Powyższe systemy mielące wspomagane są zewnętrznym separatorem aerodynamicznym ACX-50 – ostatni z prezentowanych systemów to działający osobno układ klasyfikacji oparty właśnie na tym typie separatora. Mikrosystemy są w całości zautomatyzowane i pozwalają na kompletną rejestrację parametrów. Nadawa we wszystkich systemach podawana jest przez podajnik śrubowy. Ponadto podajnik w układzie BMX zaopatrzony jest w układ dozowania dowolnych środków chemicznych w celu usprawnienia procesu mielenia.

Kluczowe korzyści

Każdy z oferowane przez nas systemów mieląco-separujących charakteryzuje się innymi właściwościami czy parametrami technicznymi. Wszystkie jednak przynoszą te same korzyści:

Optymalizowanie pracy urządzeń w małej skali z użyciem niewielkiej ilości surowca.
Symulacja procesów przemysłowych w skali mikro
Skalowalność wyników

Masz pytania?

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji o optycznym systemie sortowania Comex, prosimy o kontakt:

Jakub Koczwara

Formularz kontaktowy

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
27 - 13 = ?
Wpisz wynik równania aby kontynuować
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki
Skip to content