PMX type impact pin mill

PMX type impact pin mill

PMX type impact pin mill

Mielenie udarowe jest powszechną metodą przemysłowego mielenia miękkich materiałów znajdujących się na początku skali Mohsa.
Urządzenie służy również do dyspergowania aglomeratów jako proces wstępny przed klasyfikacją powietrzną.

 

How does the Comex impact mill work?

Młyn składa się z dwóch rotorów. Jeden jest nieruchomy, drugi napędzany jest silnikiem.
Materiał wsadowy wchodzi do młyna grawitacyjnie poprzez rurę wlotową, centralnie w przestrzeń pomiędzy wirnikami. W konsekwencji, aby cząstki wydostały się z komory mielenia, muszą przejść przez kilka rzędów nieruchomych i ruchomych metalowych kołków. W zależności od prędkości obrotowej poruszającego się wirnika następuje odpowiednie rozdrobnienie materiału.
Zdjęcie poniżej przedstawia widok tego młyna.

Parametry młyna udarowego:
• wydajność do 1000kg/h
• maksymalna prędkość 3000 obr./min
• bardzo prosta konstrukcja
• niskie zapotrzebowanie na energię
• zwarta konstrukcja mechaniczna
• łatwa kontrola i demontaż wirnika
• niski koszt utrzymania całego urządzenia

 

PMX-320 Impact mill

Impact milling is a common method for industrial grinding of soft materials which are at the beginning of the Mohs scale.
The device is also used to disperse agglomerates as a preliminary process before air classification.

 

Principle of operation of the Comex impact mill

The mill consists of two rotors. One is stationary and the other is driven by the engine.
The feed material enters the mill by gravity through the inlet pipe, centrally into the space between the rotors. As a consequence, in order for the particles to escape from the grinding chamber, they must pass through several rows of fixed and movable metal pins. Depending on the rotational speed of the moving rotor, the material is ground appropriately.
The photo below shows a view of this mill.

 

Impact mill parameters:

• capacity up to 1000kg/h
• max speed 3000rpm
• very simply constraction
• low energy demand
• compact mechanical design
• easy inspection and removal of the rotor
• low cost of maintenance for the complete unit

Key benefits:

do dodania
Skip to content